Lockar lockar lockar

Permanent kort hår                         770 kr
Permanent Mellan långt hår        870 kr
Permanent Långt hår                      970 kr

Till priserna tillkommer klippriset