Lockar lockar lockar

Permanent kort hår                        910 kr
Permanent Mellan långt hår       1010 kr
Permanent Långt hår                     1110 kr

Till priserna tillkommer klippriset