Lockar lockar lockar

Permanent kort hår                        880 kr
Permanent Mellan långt hår       980 kr
Permanent Långt hår                     1080 kr

Till priserna tillkommer klippriset