Lockar lockar lockar

Permanent kort hår                         780 kr
Permanent Mellan långt hår        880 kr
Permanent Långt hår                      980 kr

Till priserna tillkommer klippriset